NAVIGATION
SOCIAAL
ADRES Monique Hock, medisch pedicure Pedicure Monique Hilsestraat 114 5171 AG Kaatsheuvel www.pedicure-monique.nl KVK-nr: 17220472 BTW-nr: NL153391121B01
CONTACT e: info@pedicure-monique.nl m: 06 12 80 05 83 PRIVACYBELEID
PRIVACYBELEID PEDICURE MONIQUE
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-07-2018
Pedicure Monique vindt uw privacy erg belangrijk. Wij willen u graag laten weten welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.
Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en wij gebruiken uw gegevens alleen met betrekking tot diensten waar u om hebt
gevraagd. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en producten van Pedicure Monique Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid
van andere sites en bronnen. Wanneer u gebruik maakt van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
College bescherming persoonsgegevens
Pedicure Monique verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens. Hierbij houden wij rekening met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.
Uw persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zullen er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te
beschermen. Pedicure Monique behandelt uw persoonlijke gegevens dan ook altijd vertrouwelijk. Daarnaast stellen we uw persoonlijke gegevens niet
ter beschikking aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten waar u een
aanvraag voor doet.
Cookies
Pedicure Monique maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruikersgemak te vergroten. Op basis van de verzamelde
gegevens kunnen wij onze diensten verbeteren en een hogere kwaliteit bieden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor retargeting waarbij via
websites van Google partners advertenties worden vertoond op basis van bezochte inhoud van onze website door eigen bezoekers en/of vergelijkbare
groepen.
Bij het bezoek aan onze website wordt automatisch informatie opgeslagen door de server. Dit zijn gegevens zoals bezochte URL, browsertype en -taal,
datum en de tijd van uw bezoek. Wanneer u cookies uit wilt schakelen dan kunt u dit doen via uw browser. Hoe u dit moet doen kunt u vinden op de
website van uw internetbrowser. Het is helaas wel mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet meer correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.
Doeleinden
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten dient u bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen
om de dienst uit te kunnen voeren.
Communicatie
Indien u e-mail of andere berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Dit doen we enkel en alleen om u goed van dienst
te kunnen zijn. Uw gegevens kunnen nodig zijn voor het verwerken van vragen en het beantwoorden van verzoeken.
De door ons verzamelde gegevens
Wij bieden u altijd de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval dient u contact met ons op te nemen.
Wijzigen van het privacybeleid
Pedicure Monique is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Wij raden u dan ook
aan om onze privacybeleid regelmatig te bekijken.
NAVIGATION
ADRES Monique Hock, medisch pedicure Pedicure Monique Hilsestraat 114 5171 AG Kaatsheuvel www.pedicure- monique.nl
CONTACT e: info@pedicure- monique.nl m: 06 12 80 05 83 PRIVACYBELEID KVK-nr: 17220472 BTW-nr: NL153391121B01
SOCIAAL
PRIVACYBELEID PEDICURE MONIQUE
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-07-
2018
Pedicure Monique vindt uw privacy erg belangrijk. Wij
willen u graag laten weten welke gegevens wij van u
verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Uw
persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk
behandeld en wij gebruiken uw gegevens alleen met
betrekking tot diensten waar u om hebt gevraagd. Dit
privacy beleid is van toepassing op de diensten en
producten van Pedicure Monique Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere
sites en bronnen. Wanneer u gebruik maakt van onze
website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
College bescherming persoonsgegevens
Pedicure Monique verwerkt de persoonsgegevens in
overeenstemming met de wet en regelgeving op het
gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Hierbij houden wij rekening met de Wet bescherming
persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewetgeving.
Uw persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan
dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zullen er alles aan
doen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
Pedicure Monique behandelt uw persoonlijke
gegevens dan ook altijd vertrouwelijk. Daarnaast
stellen we uw persoonlijke gegevens niet ter
beschikking aan derden, tenzij u daar toestemming
voor geeft. Uw persoonlijke gegevens worden alleen
gebruikt voor de diensten waar u een aanvraag voor
doet.
Cookies
Pedicure Monique maakt gebruik van cookies en
andere technologieën om het online
gebruikersgemak te vergroten. Op basis van de
verzamelde gegevens kunnen wij onze diensten
verbeteren en een hogere kwaliteit bieden.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor retargeting
waarbij via websites van Google partners
advertenties worden vertoond op basis van bezochte
inhoud van onze website door eigen bezoekers en/of
vergelijkbare groepen.
Bij het bezoek aan onze website wordt automatisch
informatie opgeslagen door de server. Dit zijn
gegevens zoals bezochte URL, browsertype en -taal,
datum en de tijd van uw bezoek. Wanneer u cookies
uit wilt schakelen dan kunt u dit doen via uw browser.
Hoe u dit moet doen kunt u vinden op de website van
uw internetbrowser. Het is helaas wel mogelijk dat
sommige functies en services op onze en andere
websites niet meer correct functioneren als cookies
zijn uitgeschakeld.
Doeleinden
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten
dient u bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te
verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om
de dienst uit te kunnen voeren.
Communicatie
Indien u e-mail of andere berichten naar ons
verzendt is het mogelijk dat wij die berichten
bewaren. Dit doen we enkel en alleen om u goed van
dienst te kunnen zijn. Uw gegevens kunnen nodig zijn
voor het verwerken van vragen en het beantwoorden
van verzoeken.
De door ons verzamelde gegevens
Wij bieden u altijd de mogelijkheid om uw gegevens
in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat
geval dient u contact met ons op te nemen.
Wijzigen van het privacybeleid
Pedicure Monique is gerechtigd de inhoud van het
privacybeleid te wijzigen zonder dat u daarvan op de
hoogte wordt gesteld. Wij raden u dan ook aan om
onze privacybeleid regelmatig te bekijken.